080-662-0553
0806620553
080-662-0553 0806620553
บัญชีที่โอนเงินเข้ามาเพื่อสมัครต้องตรงกับบัญชีที่ถอนเงินเท่านั้น หากไม่ทำตามกติกา
งดปรับยอดทุกกรณี
ธนาคารกสิกรไทย 048-353-8499 นางฉันทนา สนริ้ว
* วันที่โอน
* เวลาที่โอน